www.newqilin.cn

中文

فارسی

فارسی

×
کلمه کلیدی خود را وارد کنید
Rolling Door Motor
نمایشگاه کانتون 122 - 2017/10/17

نمایشگاه کانتون 122 از 15 اکتبر تا 19 اکتبر


انتظار بیشتری دارید؟ به 9.1h43 میرسیمنمایشگاه جدید نمایشگاه کانتون در شهر گوانگژو اخیرا آغاز شده است. شما حضور در نمایشگاه کانتون 122th که در آن آغاز خواهد شد 15 تا 19 در ماه اکتبر ؟


اگر بله، خوش آمدید برای رفتن به غرفه ما. تقریبا از موتور نورد شورت ما در آنجا نشان داده شده است. در این زمان، ما همچنین برخی از انواع موتور جدید نوع غلتک را برای مرجع شما نشان می دهیم. در عین حال، فروش کسب و کار حرفه ای ما جزئیات بیشتری را برای شما معرفی می کند.


موتور شاتر غلتکی رانش