www.newqilin.cn

中文

فارسی

فارسی

×
کلمه کلیدی خود را وارد کنید
Rolling Door Motor
AC / DC لوله 3A نورد درب موتور
AC / DC لوله 3A نورد درب موتور (نصب شده در غلتکی) که بر اساس فن آوری های پیشرفته بین المللی جدیدترین محصول ثبت اختراع از شرکت ما است. چه می کند این موتور جدید متفاوت از موتور سنتی درب چرخش آن است که آن را در درب نورد پنهان به طوری که می توان آن را به راحتی نصب شده است. تقابل با موتور توبولار در بازار است که بیش از حد نور برای بلند درب سنگین آلیاژها، محصول ما می تواند به طور گسترده ای می شود used.Because آن را به مدل های سنگین با نیروی بلند کردن به اندازه کافی تغییر کرده است.
    در مجموع

    1

    صفحات