www.newqilin.cn

中文

فارسی

فارسی

×
کلمه کلیدی خود را وارد کنید
Rolling Door Motor
فروشگاه الکترونیکی الکترونیکی - 2017/07/12

بیشتر حرفه ای کارگاه الکترونیک برای درب کرکره غلتکی موتور ر


به منظور تضمین کیفیت بهتر موتور نورد درب ، ما یک فروشگاه حرفه ای کار الکترونیکی برای قطعات الکترونیکی راه اندازی کردیم. مانند جعبه کنترل کننده، گیرنده، راه دور و غیره.مدیریت حرفه ای مدیریت فروشگاه، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته ، تیم با تجربه از مهندسین ، همه ما به هر موتور درب اختصاص داده شده است .


در مورد کنترل از راه دور موتور شاتر، فروش محبوب کد کد و کد یادگیری و کد نورد است. ما همچنین کنترل از راه دور numaral را برای مشتریان ترویج می دهیم. کنترل از راه دور ناحیه از راه دور چند منظوره است که می تواند سیستم زنگ خطر و آشکارساز مادون قرمز مطابقت داشته باشد.