www.newqilin.cn

中文

فارسی

فارسی

×
کلمه کلیدی خود را وارد کنید
Rolling Door Motor
جدید qilin (hualin) در شانگهای 2019 r + t asia - 2019/04/26

2019 R + T آسیا در شانگ hai موفق fini بود سقوط از 27 فوریه تا 1 مارس.

این R + T آسیا، ما m به طور خاص بر ترویج محصول جدید شرکت ما متمرکز است - موتور بیرونی شاتر AC / DC بدون brushless . و آن منافع قوی در بازار را ایجاد کنید . راه های کوچکتر، قوی تر، سریع تر و آسان تر برای تطبیق تقاضای بازار، بهترین رقابت هستند.

در این نمایشگاه، ما بازخورد بسیاری از مشتریان را در بازار داخلی و بازار خارجی واقعا مثل ماست موتور بیرونی شاتر AC / DC بدون برش بدون درز . راه نصب، ظاهر و صدای سکوت و همچنین قدرت بلند کردن، رضایت آنها را برآورده می کند.