www.newqilin.cn

中文

فارسی

فارسی

×
کلمه کلیدی خود را وارد کنید
Rolling Door Motor
توضیحات لیست محصول

"HUALIN" با نام تجاری به صورت خودکار رولر شاتر موتور درب با استفاده از موتور AC به طور کلی با روند بالغ. پس از بیش از 15 سال توسعه، ما بالای رول آپ تولید کننده موتور درب در این صنعت تبدیل شده است که مشهور است برای کیفیت عالی پایدار و قیمت مناسب.