www.newqilin.cn

中文

فارسی

فارسی

×
کلمه کلیدی خود را وارد کنید
Rolling Door Motor
بهار غلتک تعادل شاتر موتور

بهار غلتک تعادل شاتر موتور

(موتور مرکزی)

1.With کارایی بالا سلول های نیکل سی دی های موجود، تامین rekiable برق آماده به کار برای اطمینان از سیستم به طور مداوم کار تحت شرایط قطع برق.

2.با استفاده میکرو برای کنترل بالا و پایین در حال حرکت، با مشخصه های صحیح locationing و آسان برای تنظیم.
3.Rebounding کاربردی که آن مسدود شده است: هنگامی که درب در کنار مسدود شده بود فاصله دروازه در طول آن بسته شدن است، در حال حرکت درب به طور خودکار متوقف خواهد شد و تبدیل به opening.And نیروی مسدود می توان با توجه تنظیم می شود.
4.Stopping کاربردی که آن مسدود شده است: هنگامی که درب در کنار فاصله دروازه آن مسدود شده بود در طول آن را باز (در حال افزایش)، در حال حرکت درب به طور خودکار متوقف خواهد شد.
    در مجموع

    1

    صفحات