www.newqilin.cn

中文

فارسی

فارسی

×
کلمه کلیدی خود را وارد کنید
Rolling Door Motor
توسعه نمایشگاه

ما مثبت برای شرکت در نمایشگاه ساخت برای ترویج AC و DC موتور درب نورد ما به جهان است. و می شود بسیاری از مشتریان خوب از کشورهای مختلف که دوست دارد موتور رولر شاتر است.آفریقای جنوبی Interbuilt نمایش 2008 هند سخت افزار از \u0026 amp؛ مصالح ساختمانی نمایش 2008

دبی BIG 5 2009 2،010.06 در آرژانتین

2011 دوحه، قطر 2011 در برزیل

2012 در تایلند2013.06 در اندونزی

2013.08 در ویتنام2013.12 در هند

2014.10 در مکزیک2015.10 شیلی

2014.10 در هنگ کنگ2015.12 در هند

2016.02 در Potland: