www.newqilin.cn

中文

فارسی

فارسی

×
کلمه کلیدی خود را وارد کنید
Rolling Door Motor
برنامه تعطیلات جشنواره بهار - 2018/02/06


خداحافظی به خاطره انگیز 2017 فوق العاده، که در 2018 امیدوار کننده است، تشکر ویژه از همه کارکنان و مشتریان برای حمایت و همکاری های خود را در طول سال برای جدید کارخانه موتور درب کرل رولر qilin. سال نو مبارک، بهترین آرزوهای شما!


برنامه تعطیلات سال 2018 بهار ما به شرح زیر است:


از 11 فوریه 2018 تا 24 فوریه، 2015 فوریه. و شروع کار در 25th، feb.